Kontakt:

Zámek
Chvalkovice na Hané
683 23

E-mail: info@chvalkovicezamek.cz

Kde nás najdete:

Kde nás najdete - mapka více informací...

Aktuálně

31.1.2013
V roce 2012 zámek Chvalkovice na Hané spolu Domovem u zámku a za přispění organizace mateřské školy a MěÚ Ivanovice na Hané pořádal „rozsvícení vánočního stromku“ sice až 7. prosince, ale radosti dětem z Mikuláše to neubralo (viz foto).

S přibývajícími lety našeho působení v obci Chvalkovice na Hané se čas stává relativním pojmem a roky plynou stále rychleji. Povinností a úkolů, které si člověk do dalšího období dává je také stále víc. Při ohlédnutí za rokem 2012 je přece jen možné mít částečný pocit spokojenosti nad tím jak se obec nadále zkrášluje. Konečně se nám povedlo pro místní občany otevřít prodejnu potravin a hospůdku u zámku, která je více koncipovaná do kavárenského stylu tak, aby i naši klienti Domova u zámku mohli trávit příjemné chvíle. Touto cestou bych chtěl opětovně poděkovat Městskému úřadu Ivanovice na Hané a starostovi Ing. Jozefu Heretíkovi, že i přes velké složitosti se povedlo dokončit rekonstrukci cesty ve Velkém Dvorku a tudíž i přístupová cesta k hlavní zámecké bráně je dneska dostupná suchou nohou bez toho, aby se člověk brodil nezpevněnou cestou.

V roce 2012 se nám povedlo vyložit část zámeckého nádvoří a práce budou pokračovat i v letošním roce. Z estetického hlediska je také vstup do ulice Zámecké (Malý Dvorek) zkrášlený novostavbou rodinného domu, která je koncipována stylově k zámku.

V roce 2013 bychom rádi dokončili parkovou úpravu domova pro seniory alespoň v přední části po pavilon D. Koncepčně se rozhoduje případná výstavba nového pavilonu F, čímž by došlo k ucelenějšímu komplexu a zlepšení služeb pro klienty domova pro seniory. Touto cestou bych rád poděkoval mimo jiné i zaměstnancům domova pro seniory, jejichž práce je složitá a i fyzicky náročná, nejde ji nahradit a bez jejichž poctivého a lidského přístupu by domov neměl stále se zlepšující jméno, které se dostává do povědomí nejen místním občanům, ale i širšímu okolí.

Všem, kteří nám zachovávají přízeň přeji hodně zdraví a lásky do roku 2013.

JUDr. Vladimír Tirpák

10.1.2012
V roce 2011, i přes jeho náročnost s přívlastkem krizový, se nám podařilo ve Chvalkovicích rozšířit domov pro seniory o nový pavilon E. Vybavili jsme prádelnu a výdejnu jídla a postavili na nádvoří altán pro pořádání drobných kulturních a společenských akcí.

V domově pro seniory v průběhu celého roku, jak je možné vidět ze záznamu jednotlivých setkání, probíhaly společenské akce, kterými se tým spolupracovníků snažil zpříjemnit pobyt klientům v našem zařízení.

Mimo zařízení domova se nám povedlo částečně zkrášlit Zámeckou ulici výstavbou a rekonstrukcí třech domků. Bohužel připojováním stávajících nemovitostí na inženýrské sítě, kterých bylo více než dvacet, došlo ke zdržení prací na ulici Velký dvorek. Věříme, že ve spolupráci s MěÚ Ivanovice na Hané se nám v roce 2012 podaří i tuto ulici zkrášlit a tím vyřešit přístup k hlavní bráně zámku tak, aby akce organizované v roce 2012 v zámeckém parku bylo možné ještě lépe zpřístupnit návštěvníkům.

Akci dětského dne pořádanou při výročí založení mateřské školy ve Chvalkovicích můžeme dle ohlasu vyhodnotit jako velmi zdařilou. Radost dětí z možnosti projet se na poníkovi nebo na koni v sedle byla nenahraditelná.

Konec roku a rozsvícení vánočního stromku sice byl bez sněhové nadílky, ale na radosti dětí z opravdového Mikuláše s andělem a opravdových čertů to kouzlu neubralo. Dospělé guláš se svařeným vínem také potěšil.

Za celý tým organizátorů pracovníků domova a zámku, včetně místních občanů, kteří se na organizaci jednotlivých akcí podíleli, přeji všem do roku 2012 pevné zdraví, vzájemnou toleranci a vstřícnost.

JUDr. Vladimír Tirpák

2.12.2011
Takovou již malou tradicí v poledních letech se stalo každoroční rozsvícení vánočního stromu před chvalkovickým zámkem, které se konalo dne 2.12.2011. Bohužel letos jsme se museli obejít bez sněhové nadílky. Začátek celé akce byl v 17.00 hod., kdy se sešli občané Chvalkovic na Hané s rodinami a také klienti z Domova.

Úvodní slova pronesla paní Zemanová, která všechny přivítala srdečnými slovy a uvedla nás do vánoční atmosféry.

Poté nastoupily děti z mateřské školky i základní školy a předvedly nám zpěv vánočních písní, koled a hru na hudební nástroje.

Závěrečná slova pronesl JUDr. Tirpák spolu s panem starostou Ivanovic, Ing. Heretíkem a předsedou osadního výboru panem Čumplem.

Po celém pátečním programu nás svou návštěvou poctil sv. Mikuláš spolu s andělem, kteří odměnili hodné děti sladkou nadílkou a ty zlobivé postrašili čerti.

Jako vždy nás pohostila paní Eliška se svými pomocníky výborným gulášem, svařeným vínem a teplým čajem.

22.12.2010
  Rok 2010 již v prvních měsících byl rokem plným naděje a chuti dál pokračovat v rekonstrukci zámku a jeho okolí. Na přelomu roku jsme za pomoci místního hasičského sboru vyčistili, dle tvrzení místních občanů, nejstarší a nejhlubší studnu ve Chvalkovicích, která je na nádvoří zámku a její hloubka je 18 m. Ve studni je vždy dostatek vody, a to i v letech, kdy ostatní studny ve vesnici vysychají. Studna je údajně celá postavená na dubovém kříži a vnitřek studny je vyložený kamenem.

Jaro roku 2010 začalo taky rekonstrukcí přilehlého domu čp. 96. Domek byl rekonstruován pro pracovníky, kteří budou pečovat o stáje a pro vedení kroužku jezdectví. Upravili jsme budovu stájí a ustájili 8 koní. Oficiálně proběhlo v srpnu otevření kroužku jezdeckým dnem, byla pořádána Hubertova jízda a děti z Chvalkovic i z vedlejších vesnic se přihlásily do jezdeckého kroužku.

V hlavní zámecké části jsme dokončili klubovnu s krásným klenbovým stropem. Místnost je určená pro setkání při kulturních a společenských akcích.

V březnu 2010 jsme dostali oprávnění z Krajského úřadu v Brně k provozování domu pro seniory. Domov byl v srpnu vysvěcen místním panem farářem.

S provozem tohoto domova bylo nutné zajistit administrativní chod domova včetně zajištění bydlení pro ředitelku domova a její rodinu. K tomuto účelu jsme koupili a zrekonstruovali nemovitost dům čp. 87, který dříve patříval také k zámku.

Pro Chvalkovice byl rok 2010 mimo jiné rokem, kdy obec budovala kanalizaci hlavního řadu a v roce 2011 bude docházet k napojení jednotlivých rodinných domů k tomuto řadu. Právě vzhledem k nemožnosti napojení na hlavní kanalizační řad nebylo možné zkolaudovat a zprovoznit dům určený pro obchod s potravinami a hospodu. Na těchto nemovitostech byla dokončena rekonstrukce střechy s tím, že práce budou pokračovat do května roku 2011, kdy je záměr otevřít prodejnu potravin pro místní občany.

V domově pro seniory byla v průběhu letního období vybudována, za přispění stavební firmy Lesing spol. s r.o., společenská místnost a jídelna pro seniory (viz foto otevření jídelny).

Závěr roku se vydařil a akce rozsvícení vánočního stromku za přítomnosti nového starosty měla nádech vánoční atmosféry.

Věřím, že i rok 2011 bude stejně úspěšný, že budeme mít možnost pokračovat rekonstrukcí jak stávajících zámeckých prostor, tak zámecké ulice a dále věřím, že se nám povede za přispění místní radnice upravit komunikaci k hlavní bráně zámku a částečně upravit zámecké nádvoří.

Všem kdo nám zachovávají přízeň přeji v roce 2011 hodně zdraví, lásku, spokojenost a mnoho úspěchů.

3.12.2010
 Opět jsme se po roce sešli k rozsvícení vánočního stromku. u zámku ve Chvalkovicích. Atmosféra byla krásně vánoční, tentokrát i se sněhovou nadílkou. Rozsvícení zahájil letos JUDr. Tirpák Vladimír přivítáním všech zúčastněných a malou vzpomínkou na zemřelého Vojtu Baláše. Potom předal slovo novému starostovi Ivanovic panu Ing. Jozefu Heretíkovi, který všem popřál krásné vánoce. Následovalo krásné vystoupení dětí z místní mateřské školky a svým zpěvem přispěly i ženy. Děti dostaly i malou nadílku od Mikuláše. Naší malé slavnosti se zúčastnili i klienti Domova u zámku. Všichni, kdo měli chuť si mohli dát k občerstvení vynikající guláš, čaj nebo svařené víno. Věříme, že všichni odcházeli domů s pocitem vánoční nálady. Doufáme, že se rozsvěcování vánočního stromku stává pomalu a jistě tradicí a že v příštím roce se opět ve zdraví sejdeme k již 3. rozsvícení vánočního stromu. Přejeme všem krásné a spokojené vánoce.

4.12.2009
 Za pomoci místních obyvatel a společně se zástupci Domova ve Chvalkovicích jsme uspořádali menší oslavu se svátečním rozsvícením vánočního stromu ve Chvalkovicích na Hané. Zúčastněné přivítal správce zámku JUDr. Karel Klein následovaný krátkým proslovem starosty města Ivanovic panem MVDr. Lysákem. Se svým programem vystoupily i děti z místní školky a také ženský sbor z Chvalkovic. Protože byla zima, mohli se všichni přítomní ohřát teplým občerstvením. Atmosféra byla téměř vánoční a všichni se dobře bavili. Doufáme, že se v roce 2010 setkáme před vánocemi ve stejně krásné atmosféře znovu.

20.10.2009
 Dne 15.10.2007 chvalkovický zámek koupil nový majitel. Spolu s nejbližší rodinou se rozhodl, že zámeček postupně zvelebí a provede dokončení rekonstrukcí. Pokračování...

© 2010 Zámek Chvalkovice na Hané
Přístupů dnes: 32 | Přístupů celkem: 864
informace | mapa webu | tisk | nahoru ↑ K