Kontakt:

E-mail
domov@chvalkovicezamek.cz

Ing. Pavel Herajt
ředitel sdružení
herajt@chvalkovicezamek.cz

Kde nás najdete:

Kde nás najdete - mapka více informací...

Občanské sdružení Domov u zámku

Dovolte, abychom se Vám krátce představili.

Jsme občanské sdružení Domov u zámku o.s. , které je neziskovou nestátní organizací. Naší snahou a posláním je v co největší míře ulehčit občanům péči o jejich rodinné příslušníky. Při poskytování služeb seniorům se snažíme vnímat i duchovní rozměr našich klientů. Pobytovou sociální službu zabezpečujeme v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Občanské sdružení „Domov u zámku o.s.“ ve Chvalkovicích na Hané usiluje především o to, aby uživatelé žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života. V České republice jsou staří lidé mnohdy opomíjeni a stavěni na pomyslný okraj společnosti. Zájem veřejnosti je směřován spíše k dětem, postiženým spoluobčanům a národnostním menšinám. Je ale důležité postarat se také o naše starší spoluobčany a umožnit jim, aby žili v důstojnějších podmínkách.

Služby sociální péče občanského sdružení „Domov u zámku“ respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování. Zařízení, ve kterém tuto pomoc poskytujeme, je jedno z prvních našich zařízení, které funguje od března roku 2010. V rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro seniory občanské sdružení „Domov u zámku“ směřuje k vytvoření sociální pobytové sítě v rámci Jihomoravského a Severomoravského kraje.

Občanské sdružení Domov u zámku nabízí ubytování v těchto ubytovacích zařízeních:

Kontakt

E-mail občanského sdružení
domov@chvalkovicezamek.cz
(pro dotazy na konkrétní ubytovací zařízení využívejte prosím kontakty pro dané zařízení)

Ing. Pavel Herajt
ředitel sdružení
herajt@chvalkovicezamek.cz

© 2010 Zámek Chvalkovice na Hané
Přístupů dnes: 31 | Přístupů celkem: 863
informace | mapa webu | tisk | nahoru ↑ K