Kontakt:

Zámek
Chvalkovice na Hané
683 23

E-mail: info@chvalkovicezamek.cz

Kde nás najdete:

Kde nás najdete - mapka více informací...

Současnost

Dne 15.10.2007 chvalkovický zámek koupil nový majitel. Spolu s nejbližší rodinou se rozhodl, že zámeček postupně zvelebí a provede dokončení rekonstrukcí.

Zámek ChvalkovicePředstavou rodiny majitelů je zámek oživit, jak pro kulturní, tak případně sportovní vyžití návštěvníků zámku, tj. pořádání koncertů, soutěží, divadelních představení a v rámci vybudovaných stájí i klubového členství apod.

Po převzetí nemovitostí bylo nutné v rámci rekonstrukčních prací zajistit celý objekt před vykrádáním. Tím, že zámek byl 14 let opuštěný bylo odcizeno a chybělo přes 200 dveří, byla vytrhaná elektroinstalace, ukradeny okapy, zničené a zatečené omítky.

V průběhu roku 2008 proto byly postupně započaty rekonstrukční práce na objektu tak, že došlo k opravě střech, výměně celé střešní krytiny na hlavní ubytovací budově, dále byla natřena a utěsněna okna, namontovány ozdobné mříže a byl vybudován byt správce zámku a jeho kancelář v tzv. Malém dvorku.

Ke konci roku 2008 byly opraveny další 4 apartmány, ústřední topení pro hlavní část zámku, dokončeny interiéry a zpřístupněna část tzv. Malý dvorek. Dále v průběhu roku 2008 došlo k opravě kamenné zídky, která chrání zámecký park a byla osazena okrasná vstupní brána. V souvislosti s těmito pracemi bylo mimo jiné v rámci daru a spolupráce s MěÚ Ivanovice na Hané zhotoveno nové okrasné oplocení sochy Sv. Jana na náměstíčku ve Chvalkovicích na Hané.

Cílem majitele a jeho rodiny je mimo jiné dále opravovat okolní nemovitosti tak, aby došlo k funkčnímu scelení.

Současný majitel zámku odkoupil i objekt čp. 1, dřívější statek, který patřil původně také k zámku. V roce 2009 byl původní statek přebudován na dům s 21 bytovými jednotkami. Opravený dům převzalo do správy občanskému sdružení Domov u zámku, o.s., které v těchto prostorách v současné době provozuje domov pro seniory (viz stránky www.chvalkovicezamek.cz). Oprava a výstavba objektu čp. 1 trvala celý rok 2009 a tím došlo k částečnému zpoždění prací na rekonstrukci zámečku. Budova domova čp. 1 byla zkolaudována v listopadu roku 2009.

Zámek ChvalkoviceMimo jiné dále probíhá příprava na rekonstrukci kaple, která by měla v budoucnu sloužit i pro duchovní útěchu občanů domova pro seniory. V roce 2009 jsme darem obdrželi starožitné lavice z římskokatolické farnosti Soľ ze Slovenska.

Majitelé by rádi zpřístupnili zámeckou zahradu pro seniory z Domova i pro další návštěvníky. Pro umožnění vstupu do zámecké zahrady od průchodu mezi zahradami (původní vstup využívaný v 70. letech 20. století mateřskou školou) došlo k dohodě s MěÚ Ivanovice na Hané o zpřístupnění těchto prostor. Za tímto vstupem bude v budoucnu stát krytý altánek, aby návštěvníci mohli posedět v zámecké zahradě, případně si pobyt zpříjemnit pohledem na výcvik koní (www.chvalkovicezamek.cz , jezdecký klub).

V roce 2009 bylo rozhodnuto, že část budov přilehlých k zámku, tj. budova čp. 97 a čp. 98 budou rekonstruovány a provozovány pro účely stáje u zámku. V současné době se opravuje domek pro vedoucí stájí a ostatní personál stájí a zároveň probíhá rekonstrukce stájí pro ustájení až 20 koní.

Dále v roce 2009 bylo nutné dokončit opravu zámeckého plotu a při těchto pracích byla na přelomu roku 2009-2010 v zámecké zahradě vytvořena kruhová jízdárna pro jezdecké tréninky.

V současné době probíhá rekonstrukce společenské místnosti v zámku s nádhernými klenbovými stropy, dále byl v této místnosti vybudován krb a probíhají práce na podlahách.

Zámek ChvalkoviceV průběhu roku 2010 je cílem majitelů upravit nádvoří, proběhla již rekonstrukce střechy a výměna krytiny na jídelně a v současné době probíhá rekonstrukce vstupního altánku u zámecké brány.

Na přelomu let 2009-2010 ve spolupráci s MěÚ Ivanovice na Hané a Domovem u zámku plánujeme zasazení stromku před hlavní zámeckou budovou spojené s kulturním vystoupením pěveckého sboru žen a vystoupení dětí mateřské školy.

Doufáme, že rok 2010 přinese spokojenost a harmonii rodině majitelů a duchovní podporu obyvatel obce Chvalkovice na Hané, budeme ji potřebovat, protože nás čeká ještě obrovský kus práce při zvelebování zámku.

© 2010 Zámek Chvalkovice na Hané
Přístupů dnes: 32 | Přístupů celkem: 864
informace | mapa webu | tisk | nahoru ↑ K